item1
item1 item2 item1
item1
item3
item3
item3

VELKOMMEN TIL HJEMMESIDEN FOR DSOHH

Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- & Halskirurgi er oprettet i 1899 som et forum for udveksling af kliniske og videnskabelige informationer og synspunkter mellem læger beskæftiget med otolaryngologi. Siden da har selskabet afholdt over 900 videnskabelige møder og været engageret i alle specialets aspekter, fra videnskabelige foredrag til speciallægeuddannelse, efteruddannelse, afvikling af skandinaviske kongresser samt en række organisatoriske problemstillinger. Selskabet er tilknyttet Dansk Medicinsk Selskab og har for tiden 600 medlemmer fordelt på 3 søjler; yngre læger, overlæger og praktiserende speciallæger.

 


 

Hvis du vil være sikker på at få tilsendt nyhedsmails

og indkaldelser til møder, kurser osv.,

husk da at sende aktualiserede medlemsoplysninger til:

register@dsohh.dk

item3   item3
item3